Institucionet Arsimore Jopublike
FLATRAT E DIJES
Lagja: 1 Maj - Fier
Tel: +355 34 70 43 09
Tel: +355 34 70 43 15
info@flatratedijes.com
Kreu  //  9-Vjeçare  //  Rezultatet ne Vite  //  Rezultatet 2012 - 2013

Fituesit e olimpiadave të qarkut Fier që do të përfaqësojnë rrethin në olimpiadën kombëtare

Olimpiada e MATEMATIKES

  1. BORA BORAJ
  2. EVRIKLI XHELO
  3. XHANLUKA ARIZI