Institucionet Arsimore Jopublike
FLATRAT E DIJES
Lagja: 1 Maj - Fier
Tel: +355 34 70 43 09
Tel: +355 34 70 43 15
info@flatratedijes.com
Kreu  //  9-Vjeçare

“Flatrat e dijes” në rrugën e suksesit"

Flatrat e Dijes

 • Tabelë interaktive multimediale, Kompjuter Hp, dhe Videoprojektor me rreze të shkurtër Optima në çdo klasë
 • Laborator informatike, kimie, fizike
 • Laborator i gjuhëve të huaja
 • Palestër moderne dhe sallë force
 • Terrene sportive për lojra me dorë, gjimnastikë, kalçeto, fushë tenisi.
 • Kabinete për ciklin e ulët.
 • Kabinete funksionale për një nxënie të suksesshme të nxënësve të ciklit të lartë për të gjitha lëndët.
 • Kuzhinë dhe mensë me parametra të kohës.

Ju garantojmë nivele të larta arsimimi dhe edukimi:

 • Proces mësimor tërësisht i integruar me fjalën e fundit të teknologjive të edukimit, që siguron shumëllojshmëri mësimdhënieje cilësore dhe përfshirjen e nxënësve në detyra, punime e projekte konkrete.
 • Mësues me kompetenca të spikatura profesionale, personale e sociale, si dhe aftësi të admirueshme komunikimi me nxënësit dhe prindërit e tyre.
 • Metodologji perëndimore në mësimdhënie, cilësi dhe sukses të garantuar shkollor me të gjithë nxënësit.
 • Shanse të barabarta për të gjithë nxënësit, vëmendje e veçantë për vajzat dhe djemtë që kthehen nga emigracioni, për të siguruar sa më shpejtë një integrim të tyre me gjuhën dhe kulturën amtare.
 • Klimë shkollore - komunikim, bashkëpunim dhe konfidencialitet midis nxënësve, mësuesve dhe drejtuesve.
 • Mbështetje për plotësimin e nevojave mësimore për të gjithë nxënësit edhe pas mësimit.
 • Konsultime falas për të gjithë nxënësit për plotësimin e boshllëqeve ditore dhe përgatitjen për provimet e lirimit.
 • Rekomandime për shkollimin e mëtejshëm të nxënësve pas çdo nivel shkollimi.
 • Klimë shkollore miqësore, mbështetëse e motivuese për të gjithe nxënësit, mjedise sociale ku njihen e respektohen liritë dhe të drejtat ligjore të gjithësecilit prej tyre.
 • Klimë mikëpritese për prindërit e nxënësve, bashkëpunuese dhe përfshirëse të tyre në vendimmarrje të rëndësishme për shkollën e fëmijet e tyre.
 • Informim i vijueshëm i nxënësve dhe prindërve të tyre për arritjet dhe ndryshimet që presin kur ndryshojnë nivelet e shkollimit.

Çfarë na diferencon?

 • Program pune tranzicioni për kalimin e natyrshëm të fëmijëve të kopshtit në klasën e parë.
 • Për klasat e para, mësues me përvojë dhe të trajnuar posaçërisht për këto grupmosha.
 • Për gruplëndët shoqërore dhe shkencat natyrore, si dhe për gjuhën angleze programe e tekste të rinj, ndryshe nga programet e tekstet shtetërore, nga klasa e parë në të nëntën.
 • Informatika, si lëndë mësimore nga klasa e parë në të nëntë.
 • Gjuhë e huaj e dytë që nga klasa e gjashtë.
 • Për klasat e treta dhe të katërta, proces mësimor me mësues të specializuar.
 • Për klasat e pesta, proces mësimor me mësues specialistë të ciklit të lartë.
 • Edukimi artistik me mësues specialistë edhe në ciklin e ulët.
 • Thellim i edukimit artistik edhe pas mësimit, në instumente muzikore, (piano, violinë, kitarë etj.) balet, danc spotiv, pikturë etj.
 • Kurse pa pagesë për të gjithë nxënësit që janë fillestarë në gjuhët e huaja.
 • Jetë kulturore, artistike, shkencore, intensive e argëtuese pas mësimit, me kontributet e vet nxenësve.
 • Shërbim shëndetësor falas me specialistë të kësaj fushe.

Ambientet Shkolla 9 Vjecare

shkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecare