Institucionet Arsimore Jopublike
FLATRAT E DIJES
Lagja: 1 Maj - Fier
Tel: +355 34 70 43 09
Tel: +355 34 70 43 15
info@flatratedijes.com
Photo Photo Photo
Kreu

Regjistri Elektronik

Fitues të Olimpiadave

Nxënësit e institucionve arsimore FLATRAT E DIJES kanë marrë pjesë dhe janë fitues të shumë Olimpiadave në rang qarku, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fitues të Olimpiadave 

Transporti për në shkollë

Instituticioni Arsimor Jopublik "Flatrat e Dijes" kujdeset për sigurinë e nxënësve të tij. Në automjete komode institucioni merr përsipër transportin e përditshëm, që nga marrja pranë banesës së nxënësit, deri në kthimin e tij pas mësimit.

Videot Flatrat e Dijes

Akreditimet Flatrat e Dijes